Kurs na prawo jazdy może rozpocząć osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Dodatkowo do uczestnictwa w kursie niezbędne będzie wyrobienie "Profilu Kandydata na Kierowcę" (PKK)

W celu wyrobienia numeru PKK, w pierwszej kolejności należy udać się do fotografa po jedno zdjęcie do prawa jazdy, następnie do lekarza medycyny pracy, po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Jeżeli mamy już to wszystko w następnym kroku udajemy się do urzędu miasta (wydział komunikacji) stosownego do miejsca zamieszkania (We Wrocławiu przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4) gdzie po wypełnieniu wniosku (dostępny w zakładce "dokumenty do pobrania") otrzymamy PKK. Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.