Na kurs można zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii prawa jazdy wieku.

.

- Dowód osobisty lub paszport oraz Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

W celu wyrobienia numeru PKK, w pierwszej kolejności należy udać się do fotografa po jedno zdjęcie do prawa jazdy, następnie do lekarza medycyny pracy, po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Jeżeli mamy już to wszystko w następnym kroku udajemy się do urzędu (wydziału komunikacji), stosownego do miejsca zamieszkania gdzie po wypełnieniu wniosku (dostępny w zakładce "dokumenty do pobrania") otrzymamy PKK. Wniosek można też złożyć przez internet www.esp.pwpw.pl

Numer PKK nadawany jest zazwyczaj od ręki jeżeli załatwiamy sprawę w miejscowości zameldowania  (We Wrocławiu wnioski należy kierować do wydziału komunikacji przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4). Jeżeli adres zameldowania jest inny niż aktualny adres zamieszkania na decyzję trzeba będzie poczekać trochę dłużej natoniast nie ma potrzeby załatwiania tego w miejscowości zameldowania.

Do złożenia wniosku przez internet niezbędne jest założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca https://www.esp.pwpw.pl

Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego użytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Zalecane parametry dla zdjęcia: 
• Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie 
• Przestrzeń barw: sRGB 
• Głębia kolorów: 24 bity 
• Rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli 
• Rozmiar pliku nie większy niż 100KB. 
• Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta: 
• Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem. 
• Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości). 
• Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli. 
• Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników: 
• Skan w formacie JPEG. 
– Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB. 
– Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100 
• Załącznik w formacie PDF 
– Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf